SERVICES

Along with metalugical material the customer also buys from ŽELEZO HRANICE company a whole set of services tailored to his needs:


 • stálý sortiment skladových zásob umožňuje rychlé upokojení požadavků zákazníků
 • aktivně pomáháme zákazníkům při hledání nejvhodnější forem financování obchodu
 • efektivní doprava na místo určené zákazníkem – šetří čas a peníze všech zúčastněných  stran
 • Nově poskytovaná služba NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metodou ULTRAZVUKU vlastní ultrazvukovým  přístrojem OLYMPUS/EPOCH650. Ultrazvuková metoda nedestruktivního zkoušení umožňuje zjistit přítomnost vnitřních materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. Kromě vnitřních vad typu zdvojeniny, vměstky, dutiny, apod. Velkou výhodou je okamžité zobrazení výsledků zkoušky.
 • Stable stock of warehouse supplies allows for a quick satisfaction of our customers
 • We actively help customers find the most appropriate forms of business financing
 • Effective transport to customer-defined location - saves time and money for all stakeholders
 • We are newly offer NONDESTRUCTIVE TESTING method via  ULTRASOUND with our own ultrasound device OLYMPUS/EPOCH650. The ultrasonic method of non-destructive testing makes it possible to determine the presence of internal material even at a large depth below the surface. It also shows internal defects, like doubles, inputs, cavities, etc. Big advantage is the instant display of the test results.

Complex deliveries without the need for further modifications:

 

 • Division of sheets with CNC laser machines
 • Division of sheets with CNC cutting center
 • Bending of sheets with CNC folding presses
 • Shearing of sheets with mechanical shears
 • Shearing of sheets with pneumatic shears
 • Welding robot
 • Milling
 • Folding on folding presses
 • Drilling