SCREW PUMPS


VÝROBNÍ PROGRAM

Šneková čerpadla Čerpadla (původní označení YBA) jsou konstruována pro dopravu silně znečistěných kapalin, kalů apod. o teplotě do 50 °C. Mají schopnost dopravovat kapaliny s většími, případně i vláknitými přimíseninami bez nutnosti jejich předchozího mechanického předčištění. Jsou konstruována pro sklon 30 až 38. Patří do skupiny čerpadel zdvižných. Jsou jednoduché robustní konstrukce, s vysokou provozní spolehlivostí, velkou životností, jednoduchou obsluhou a vysokou účinností.


POUŽITÍ

Šneková čerpadla jsou určena především pro čerpání splašků v čistírnách odpadních vod, čerpání ve stokové síti a všude tam, kde je potřeba dopravovat silně znečištěné kapaliny a kaly s obsahem pevných nečistot. Samočinná regulace od nuly do maxima umožňuje hospodárně čerpat proměnlivé množství kapaliny v závislosti na úrovni přítokové hladiny. Při samočinné regulaci mají čerpadla vysokou účinnost v širokém rozsahu průtoku čerpadla.

Šnekové čerpadlo Šnekové čerpadlo Šnekové čerpadlo
Šnekové čerpadlo Šnekové čerpadlo Šnekové turbíny

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY GESS CZ

využívá systém založený na principu Archimédova šroubu, používá se jako vodní rotor pro malé vodní elektrárny s asynchronním generátorem. Využívá se všude tam, kde je malý spád a značné kolísání průtoku. Je navržen i jako doplňkový motor ke stávajícím turbínám (Bánki, Kaplan atp.) využívající energii jalových přepadů.


PROVZDUŠŇOVACÍ TURBÍNA BSK

Provzdušňovací turbíny BSK jsou nízkootáčkové povrchové aerátory se svislou osou, sloužící k sycení vody vzdušným kyslíkem, za neustálého promíchávání obsahu nádrže. Tyto turbíny jsou určeny především pro aktivační nádrže biologických čistíren odpadních vod charakteru splaškového i průmyslového. Lze je rovněž použít pro zvyšování kyslíkové bilance v různých rybnících, odkalištích apod. Vhodné použití je i pro rybochovné zařízení, kde zabraňují zamrznutí hladiny v okolí provzdušňovače a dodávají do vody kyslík.


ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Dodáváme ČOV pro denní průtoky od 75 m3. Horní limit průtoku závisí od požadavku investora a oblasti odpadní vody. Poskytujeme rekonstrukci a zvýšení kapacity stávajících ČOV a kanalizačních systémů, rovněž tak modernizaci stávajících komponentů a zařízení.


Z HISTORIE:

Firma GESS-CZ vznikla v roce 1991, původní zaměření byl servis a opravy strojů a zařízení pro čistírny a úpravny vod v Československé republice. Jednalo se především o provádění servisních oprav na technologickém zařízení bývalé Ekosigmy a Sigmy Hranice. Společnost GESS CZ prováděla opravy tohoto zařízení na celém území bývalého Československa. Podílela se například ve velkém rozsahu na uvádění do provozu čistírny odpadních vod Devínská Nová Ves, Bratislava - Petržalka, Hořovice, Masokombinát Březhrad, Masokombinát Polička, Mikulov a Frýdek-Místek.

Rozhodující vývoj nastal v roce 1994, kdy se podařilo v přímé privatizaci od Fondu národního majetku odkoupit bývalý podnik Bytového hospodářství v Hranicích. Tímto krokem bylo možno navýšit počet zaměstnanců pro zajištění servisních oprav v České a Slovenské republice.

Další rozvoj nastal v roce 1998, kdy byla započata výroba šnekových čerpadel a šnekových dopravníků a rozšířeno odvětví kovovýroby do Divize II. Na stávajícím zařízení bylo možno vyrábět šneková čerpadla a dopravníky do průměru 900 mm a délky 8 m. V tomto roce byl taktéž posílen strojní park firmy na výrobu převodových skříní a náhradních dílů, strojů a zařízení pro čistírny a úpravny vod a jiná odvětví.

S nárůstem zakázkové náplně bylo nutno přijmout další zaměstnance a posílit strojní zařízení na výrobu větších hřídelí, náročnějších komponentů a svařenců, včetně jejich opracování. Z tohoto důvodu byl zakoupen soustruh s točným průměrem 2 500 mm a celkovou délkou 20 000 mm.

V roce 2010 dochází k vývoji a uvedení nového výrobku na trh (šnekových turbín), následně pak k vytvoření obchodního oddělení zahraničního obchodu a jeho nastartování - konkrétně se podařilo zrealizovat první zakázky na nových trzích např. v Rusku, Lotyšsku, Litvě, Itálii, Polsku, Skotsku, Maďarsku a Německu.

>>DESKTOP VIEW<<