AktuálněRozšíření výroby na Slovensku

Upevnili jsme pozici významného producenta tvarových výpalků ve střední Evropě. Díky rozšíření našich kapacit o nový výrobní závod v Žilině můžeme lépe vyhovět rostoucímu zájmu zákazníků, kteří jsou spokojení s kvalitou a spolehlivostí naší produkce.

Podnikatelská mise v Bělorusku
Zúčastnili jsme podnikatelské mise v Bělorusku pořádané Komorou pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., za podpory MZV ČR ve dnech 16.9. – 19.9.2013.

Ruský průmyslník 2013
V rámci agentury Czechtradu jsme se zúčastnili veletrhu Ruský průmyslník 2013.

Obchodní zastoupení v Moskvě
Obchodní zastoupení ŽELEZO HRANICE s.r.o. v Moskvě s akreditací na trhu Ruské Federace bylo založeno na základě společného obchodního projektu s významným obchodním partnerem s mezinárodní působností. Naše aktivity jsou směřovány především do oblasti těžkého, těžebního a ropného průmyslu.
V průběhu loňského roku jsem začali aktivně působit na trhu Ruské federace prostřednictvím svého zástupce.
Naše obchodní zastoupení má stálé zázemí v Českém domě v Moskvě.

Zefektivňujeme výrobu na Slovensku
Významně jsme rozšířili naše výrobní prostory v Novém městě nad Váhom. Z důvodu úspory nákladů a zefektivnění výrobních a logistických procesů jsme od dubna přesunuli výrobní závod v Žilině do nových prostorů v Novém městě. Díky centralizaci výroby jsme nyní schopni rychleji reagovat na požadavky našich zákazníků jako předpoklad jejich maximální spokojenosti.

Rozšířili jsme naše služby
Z důvodu neustále rostoucí poptávky našich zákazníků po kvalitní produkci tvarových výpalků jsme pořídili další nové technologie: CNC řezací stroj PIERCE MAXI 5000, průběžný tryskač MZ 320 a malý tryskací box.

english | deutsch | slovensky | по-русски | mapa stránek

Vyhledávání